Rámcový program 4 denního zájezdu Gdaňsk, Gdyně, Sopoty, Hel

DEN 1.

5:00 odjezd z Prahy. 17:00 příjezd do Gdaňska, které společně s městy Sopoty a Gdyně tvoří největší polskou přímořskou aglomeraci, pro kterou se běžně užívá název Trojměstí. Ubytování v hotelu. Odjezd do centra. 19:00-20:00 večeře v místní restauraci. 20:00-21:30 večerní procházka Starým Městem – volný čas.

DEN 2.

7:00 snídaně. 8:00 odjezd z hotelu. 9:00-11:00 prohlídka Westerplatte – malého písčitého poloostrovu, který se nachází v těsnem sousedství města Gdaňsk. Na tomto místě 1. září 1939 ve 4:45 německá válečná loď Schleswig-Holstein začala ostřelovat polské vojenské tranzitní skladiště. Tento útok je považován za začátek druhé světové války. Během prohlídky uvidíme vojenskou kasárnu, pozůstatky betonových bunkrů, Pomník Obráncům Westerplatte a vojenský hřbitov. 11:00 odjezd do Gdaňska. 11:30-15:00 prohlídka Starého Města, které patří k nejcennějším architektonickým celkům v Polsku, chlubícím se  neobvyklým množstvím gotických, renesančních, manýristických a barokních staveb. Během prohlídky projdeme tzv. královskou cestou (Dlouhá ulice, Dlouhé tržní náměstí), kterou během slavností používali králové a vládci města. K největším skvostům města patří: Neptunova kašna, Radnice Starého a „Hlavního“ Města, Velký a Malý Mlýn, Dvůr Bratrství sv. Jiří, Velká Zbrojnice, kostel sv. Kateřiny, Artušův dvůr, Dům Uphagenů a v neposlední řadě také 12 dochovaných městských bran. Na konci prohlídky Starého Města navštívíme gotickou Baziliku Nanebevzetí Panny Marie a vyšplháme se na její monumentální 82 metrovou věž. Bazilika je často nazývána "Korunou města Gdaňsk“. Svatyně má rozměry 105 x 66 metrů a její celková kapacita čítá neuvěřitelných 20.000 věřících. Gdaňská svatyně je největší bazilikou postavenou z cihel na světě. 15:00-16:00 čas volný. 16:00-17:30 návštěva historických loděnic, kde v roce 1980 vzniklo hnutí Solidarita. Uvidíme historickou bránu číslo 2 a náměstí Solidarity kde v roce 1970 a 1980 probíhaly dělnické stávky. Součástí náměstí je také pomník, který připomíná masakr dělníků v roce 1970. 18:00-19:30 večeře v místní restauraci. Volný čas. 

DEN 3.

7:00 snídaně. 8:00 odjezd z hotelu. 10:00-15:00 návštěva Helské kosy – písečného poloostrova, ve tvaru kosy. Helská kosa má v nejužším místě pouze 150 metrů, v nejširším - na východním konci poloostrova u města Hel dosahuje 2 až 3 km. Největšími lákadly městečka Hel je rybářský přístav, Maják, chovná stanice tuleňů a také Muzeum obrany pobřeží, které je umístěno ve dvou objektech bývalé baterie Schleswig-Holstein: v dělostřeleckém postavení B2 a věží pro řízení palby. 15:00 odjezd do městečka Sopoty, které je nejmenším městským okresem v Polsku. Sopoty jsou proslulým lázeňským a turistickým letoviskem. Mezi jeho zajímavosti patří nejdelší dřevěné molo v Evropě (515 metrů). Město je také známé díky Mezinárodnímu festivalu hudby, který se zde každoročně pořádá. 16:30-18:00 procházka po lázeňském parku, přímořské promenádě a molu. 18:00-19:30 večeře v místní restauraci. Volný čas. 

DEN 4.

7:00 snídaně. 8:00 odjezd do města Gdyně. 9:00-11:00 prohlídka Muzeum Námořnictva a torpédoborce ORP Błyskawica, který patří mezi nejslavnější plavidla, která se zapojila do druhé světové války. V roce 1939 loď byla převelena do Velké Británie, kde se účastnila evakuační mise spojeneckých vojáků, hlídala nákladní konvoje a bojovala s německými ponorkami. Po válce se loď vrátila do Polska a od roku 1976 slouží jako muzeum. 11:00-12:00 prohlídka fregaty Dar Pomorza postavené v roce 1909 v Hamburku jako cvičná loď pro německé obchodní loďstvo. Po první světové válce se loď dostala do rukou Francouzů a následně v roce 1929 se stala součástí obchodního polského námořnictva a dostala jméno Dar Pomorza. Poslední plavba se uskutečnila v roce 1981. Loď od roku 1983 slouží jako muzeum. 12:00 odjezd do Prahy. Příjezd do Prahy 24:00

Cena:

6.799 Kč - skupina 45 os. (odjezd z Prahy)

7.499 Kč - skupina 30 os. (odjezd z Prahy)

Cena zahrnuje:

 • dopravu klimatizovaným autobusem z každého místa v ČR
 • 3 x ubytování v hotelu ***
 • 3 x snídaně
 • 3 x oběd (polévka, hl. jídlo, moučnik, pivo/nápoj)
 • vstupenky:
  • Muzeum Westerplatte
  • Muzeum Námořnictva
  • torpédoborec ORP Błyskawica
  • fregata Dar Pomorza
  • molo v Sopotech
 • služby delegáta
 • služby profesionálního průvodce
 • cestovní pojištění
 • pojištění CK proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb.
 • pojištění odpovědnosti za škodu subjektů působící v cestovním ruchu

V případě zájmu a dalších informací nás kontaktujte:

email: info@objevtepolsko.cz

telefon: +420 226 807 131

 

 

Úvodní stránka | Pojištění | Reference | Kontakt

Copyright © 2010 - 2015 Objevtepolsko.cz, All Rights Reserved | Webdesign by Fresh Services, s.r.o.