Rámcový program 2 denního školního zájezdu do Krakova a Věličky

DEN 1.

5:00 odjezd z Prahy. 13:00 příjezd do Krakova. 13:00–18:00 prohlídka historického centra Krakova zapsaného na Seznam světového dědictví UNESCO. Procházku po Krakově začneme ve čtvrti Kazimierz - místě, kde se prolínají židovské a křesťanské tradice. Židovská část Kazimierze byla do roku 1800  oddělená od části křesťanské parkánem a kamennou zdí. Staleté soužití obou kultur ukončili teprve nacisté, kteří jednak nebyli schopni zničit dlouhověkou tradici a kulturu, která se nyní obnovuje v imponujícím tempu. Během procházky uvidíme sedm dochovaných synagog, starý židovský hřbitov, na němž Židé byli pohřbíváni od poloviny 16. do poloviny 19.století., někdejší radnici a také katolické kostely: Božího Těla, sv. Trojce, sv. Michaela Archanděla a sv. Stanislava na Skalce. 14:00-15:00  prohlídka fabriky Oskara Schindlera, který zachránil 1200 Židů před smrtí v koncentračním táboře. 15:00 procházka podél řeky Visly. Po krátké přestávce prohlídka královského hradu Wawel, který po staletí býval sídlem polských panovníků. Jeho dominantou je katedrála sv. Stanislava a Václava - považovaná za jeden z nejdůležitějších kostelů v Polsku. Je to tradiční místo, kde se v minulosti uskutečňovaly korunovace polských králů. Byli zde také pohřbívání členové panovnického rodu. Během prohlídky navštívíme katedrálu a projdeme se královskými zahradami. 18:00 volný čas. 19:30 ubytování v hotelu. Teplá večeře. Volný čas.

Prohlídku města lze zpestřit plavbou po řece Visle – hodinová plavba – 120 Kč

DEN 2.

7:00 snídaně. 8:00 odjezd do centra. 8:30-11:00 prohlídka Starého Města, během které uvidíme: Jagelonskou univerzitu, považovanou za druhou nejstarší univerzitu v Evropě, Barbakán patřící k největším a nejlépe zachovaným objektům opevňovací architektury svého druhu v Evropě, Arcibiskupský palác, Divadlo Juliusze Slowackího, budovu Sokola, Floriánskou bránu – jedinou dochovanou městkou bránu či nejstarší polské divadlo. Za zhlédnutí stojí také tři ulice – Floriańska, Grodzká a Kanovnická – které ve středověku tvořily tzv. královskou cestu. Na ulici Grodzké se také nachází kostel svatého Ondřeje - nejstarší kostel Krakova a jeden z nejhezčích románských kostelů Polska. Jeho výstavba byla zahájena v roce 1079 a podle legendy byl jedinou budovou v městě, která přestala tatarský nájezd v roce 1241. Našeho putování ukončí návštěva krakovského Rynku s překrásným Mariánským kostelem, ze kterého každou hodinu zní hejnal, románským kostelem sv. Vojtěcha, Radniční vězí a symbolem Krakova - Tržnici Sukiennice. 11:00 odjezd do Věličky. 12:30–15:30 prohlídka solného dolu Vělička považovaného – spolu s dolem v Bochní (20 km od Věličky) za nejstarší důl kamenné soli na světě a současně o nejdéle činné průmyslové podniky. Důl byl v provozu nepřetržitě od 13. století až do prvního desetiletí 21. století, kdy byla z důvodu vysokých nákladů těžba soli ukončena. Podzemní město tvoří kolem 300 km chodníků a 3000 komor. Pro návštěvníky je zpřístupněna 3,5 kilometrů dlouhá trasa ležící v hloubce od 64 do 135 metrů a přes 20 velkých komor. K největším skvostům dolní architektury patří bezpochyby kaple sv. Kingy v hloubce 101 metrů. Nachází se zde relikvie polské královny prohlášené za svatou. Velmi zajímavá je také komora Erasma Baracze s pomníkem Johanna Wolfganga Goetheho a slaným jezírkem a také kaple Varšava III, ve které se konají hornické slavnosti, závody i sportovní akce, hudební koncerty a exkluzivní silvestrovské plesy. Nejvyšším přístupným sálem je komora Stanislava Staszice. Vzdálenost mezi stropem a podložím komory se blíží 50 metrům. Solní důl Vělička je zapsán na Seznamu světového dědictví UNESCO. 16:00 odjezd do Prahy. 23:00 příjezd do Prahy.

Cena:

3.799 Kč/os. skupina 45 + 3 x pedagog zdarma (odjezd z Prahy)

4.299 Kč/os. skupina 30 + 2x pedagog zdarma (odjezd z Prahy)

Cena zahrnuje:

 • dopravu klimatizovaným autobusem z každého místa v ČR
 • 1 x ubytování v hotelu **+/*** - pokoje 3-4 os. s koupelnou a WC
 • 1 x snídaně
 • 1 x oběd (polévka, hl. jídlo, nápoj)
 • vstupenky:
  • Královský hrad Wawel (katedrála – královské hrobky, Zikmundův zvon, kaple Potockých, Wazů, Muzeum)
  • Solný důl Vělička
 • služby delegáta
 • služby profesionálního průvodce
 • cestovní pojištění
 • pojištění CK proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb.
 • pojištění odpovědnosti za škodu subjektů působící v cestovním ruchu

Cena nezahrnuje:

ceny vstupenek

 • Fabrika Oskara Schindlera (15 PLN)

V případě zájmu a dalších informací nás kontaktujte:

email: info@objevtepolsko.cz

telefon: +420 226 807 131

Úvodní stránka | Pojištění | Reference | Kontakt

Copyright © 2010 - 2015 Objevtepolsko.cz, All Rights Reserved | Webdesign by Fresh Services, s.r.o.