Objevte Polsko

Polsko je stát, který leží ve střední Evropě. Sousedí s Německem na západě, s Českem a Slovenskem na jihu, Běloruskem a Ukrajinou na východě a s Litvou a Ruskem na severu. Ze severu má Polsko přístup k Baltskému moři. Povrch je zde převážně rovinatý, hory tvoří většinu jižní hranice. Počátky polského státu sahají do 10. století.  Polské království, které v roce 1569 prohloubilo unii s Litvou, bylo jedním z mocných evropských států, ale zaniklo v trojím dělení Polska v letech 1772 - 1795. V roce 1918 bylo Polsko obnoveno jako republika. Po 2. světové válce, která zemi velmi těžce postihla, bylo Polsko do roku 1989 socialistickou republikou. Současné Polsko má 38 miliónů obyvatel a řadí se tak mezi osmý nejlidnatější stát Evropy. Od roku 1945 tvoří naprostou většinu obyvatel Poláci. Hlavním městem je Varšava, do raného novověku jím byl ale  Krakov. Polsko je členskou zemí Evropské unie, Severoatlantické aliance (NATO), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Světové obchodní organizace (WTO) a Visegrádské skupiny.

Úvodní stránka | Pojištění | Reference | Kontakt

Copyright © 2010 - 2015 Objevtepolsko.cz, All Rights Reserved | Webdesign by Fresh Services, s.r.o.