Rámcový program 2 denního zájezdu do Vroclavi

DEN 1.

6:00 odjezd z Prahy. Cestou do Vroclavi prohlídka jedné z atrakcí:

 • středověký zlatý důl v městečku Złoty Stok. Během prohlídky uvidíme štolu Gertruda, chodbu smrti, černou štolu s jediným v Polsku podzemním vodopádem a také se projedeme důlním vláčkem
 • medvědí jeskyně (jaskinia Niedźwiedzia) je považována za nejkrásnější krápníkovou jeskyni v Polsku. Nachází se v poblíž obce Kletno v polských Sudetách, tedy v území, které bylo historicky součástí Českého království. Celková délka chodeb Medvědí jeskyně je okolo 2 km, z toho je zpřístupněno střední patro v délce cca 600 metrů. Jeskyně byla objevena v roce 1966 a svůj název získala díky velkému množství objevených kostí jeskynního medvěda, které lze mimo jiné spatřit během prohlídky
 • muzeum Papírenství v Dusznikách Zdroji se nachází v papírenském mlýně ze 17. století – jedné z nejkrásnějších památek dřevěné průmyslové architektury na území Polska. Součástí muzea jsou expozice přibližující dějiny techniky a papírenské technologie výroby papíru v Polsku a ve Slezsku a také dílna kde jsou předváděny ukázky ruční výroby papíru. Možnost výroby vlastního archu papíru je jedním z největších lákadel zdejšího muzea
 • skalní město Błędne skały (Bludné Skály) se nachází  v západní části Stolových Hor přímo na polsko-české hranici ve výšce 852 m n.m. Na ploše 21 ha se tady rozprostírá skalní labyrint o výšce od 6 do 11 metrů. Mezí skalami prochází částečně zpevněná turistická trasa, která vede k nejzajímavějším skalním útvarům Národního Parku, ke kterým patří mj.: Skalní Sedlo, Bludiště, Tunel, Kuchyně nebo symbol celého labyrintu Kuří Noha. Jednou z atrakcí Bludných Skal je také vyhlídková terasa „Skalne Czasze“.

15:00-18:00 prohlídka Starého Města a Tumského Ostrova. Prohlídku začneme na Tumským Ostrově – nejstarší částí Vroclavi. Na ostrově se nachází řada sakrálních staveb v čele s gotickou katedrálou sv. Jana Křtitele, z jejíž věže lze obdivovat nezapomenutelné panorama Vroclavi. Zajímavostí této katedrály jsou největší varhany v Polsku. Dále uvidíme Arcibiskupský palác, pozdě-románský kostel sv. Jiljí a gotickou kolegiátu sv. Kříže a sv. Bartoloměje. Další zastávkou bude ostrov Písek s krásnou gotickou katedrálou Panny Marie na Písku a přiléhajícím barokním klášterem. Z ostrova se během chvíle dostaneme do historického jádra Vroclavi. Prohlídku Starého Města začneme Vratislavskou univerzitou, založenou v 18. století Leopoldem I. Habsburským. Dále uvidíme Městskou Tržnici, Obchodní Dům bratří Baraschů (současně Fénix), gotický kostel sv. Vojtěcha, hotel Monopol, Nový Trh, Solní náměstí, Vroclavskou Operu, Královský palác (zámek pruských králů), Synagogu u Bílého Čápa a konečně Hlavní Náměstí s gotickou Radnicí, která patří k nejstarším a nejdochovalejším v Polsku. Na její vysoké věži se nacházejí nejstarší polské hodiny a hodinový zvon (1368). Na Náměstí najdeme také řadu historických domů a měšťanských kamenic, Novou Radnici pocházející z druhé poloviny 19. století a středověká městská jatka.Ubytování v hotelu. Odjezd do centrum. Večeře v místní restauraci. Večerní procházka Starým Městem  

 

DEN 2.

8:00 snídaně. Odjezd do centra. 10:00-15:00 prohlídku druhého dne začneme procházkou po japonských zahradách vytvořených v roce 1913. Celý komplex je unikátním dílem japonských zahradních mistrů. Díky jejich práci můžeme v srdci Vroclavi obdivovat originální prvky japonské zahradní architektury včetně orientálních květů, keřů a stromů. V sousedství japonské zahrady najdeme Halu Století neslavnější dílo vroclavské moderní architektury. Hala byla postavena v letech 1912-1913 podle projektu Maxe Berga. Konala se v ní Výstava Století (vzorovaná na Světových Výstavách), která měla ukázat technickou a kulturní vyspělost Vroclavi a celého Dolního Slezska. Architektonický celek tvoří kromě samotné Haly také Pavilon čtyř kopulí, Pergola a Jehlice. Hala Století byla v roce 2006 zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. Po krátké přestávce navštívíme vroclavskou zoo, která se může pochlubit mj. ultra moderním pavilonem věnovaným africké fauně a floře. Pavilon Afrikanarium, který byl otevřen v roce 2014 vytváří 19 akvárií, bazénů a nádrží. Je to první objekt toto typu v Polsku. Neméně zajímavý je také tulení bazén s kapacitou 1000 m³, moderním systémem filtrace a akrylovými panely umožňující náhled pod hladinu vody a madagaskarský pavilon s halou volných letů a noční expozici. 15:00 přesun do centra. 15:30 prohlídka Panoramy Raclavické – monumentálního díla (šířka 114m, výška 15m) pocházejícího z roku 1893-1894, které představuje jednou z největších vojenských bitev polské historie - bitvu u Raclavic (1794). 17:00 odjezd do Prahy. Příjezd do Prahy 22:30     

Cena:

3.299 Kč - skupina 45 os. (odjezd z Prahy)

3.599 Kč - skupina 30 os. (odjezd z Prahy)

Cena zahrnuje:

 • dopravu klimatizovaným autobusem z každého místa v ČR
 • 1 x ubytování v hotelu ***
 • 1 x snídaně
 • 1 x oběd (polévka, hl. jídlo, moučnik, pivo/nápoj)
 • vstupenky:
  • japonské zahrady
  • zoo
 • služby delegáta
 • služby profesionálního průvodce
 • cestovní pojištění
 • pojištění CK proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb.
 • pojištění odpovědnosti za škodu subjektů působící v cestovním ruchu

Cena nezahrnuje:

ceny vstupenek 

 • Panorama raclavická (30 PLN)
 • středověký zlatý důl v městečku Złoty Stok (18 PLN)
 • medvědí jeskyně (jaskinia Niedźwiedzia) (25 PLN)
 • muzeum Papírenství v Dusznikách Zdroji (10 PLN)
 • skalní město Błędne skały (Bludné Skály) (7 PLN)

V případě zájmu a dalších informací nás kontaktujte:

email: info@objevtepolsko.cz

telefon: +420 226 807 131

Úvodní stránka | Pojištění | Reference | Kontakt

Copyright © 2010 - 2015 Objevtepolsko.cz, All Rights Reserved | Webdesign by Fresh Services, s.r.o.