Rámcový program 4 denního školního zájezdu do Vroclavi a Dolního Slezska

DEN 1.

6:00 odjezd z Prahy.Cestou do Vroclavi prohlídka jedné z atrakcí:

 • středověký zlatý důl v městečku Złoty Stok. Během prohlídky uvidíme štolu Gertruda, chodbu smrti, černou štolu s jediným v Polsku podzemním vodopádem a také se projedeme důlním vláčkem

 • medvědí jeskyně (jaskinia Niedźwiedzia) je považována za nejkrásnější krápníkovou jeskyni v Polsku. Nachází se v poblíž obce Kletno v polských Sudetách, tedy v území, které bylo historicky součástí Českého království. Celková délka chodeb Medvědí jeskyně je okolo 2 km, z toho je zpřístupněno střední patro v délce cca 600 metrů. Jeskyně byla objevena v roce 1966 a svůj název získala díky velkému množství objevených kostí jeskynního medvěda, které lze mimo jiné spatřit během prohlídky

 • muzeum Papírenství v Dusznikách Zdroji se nachází v papírenském mlýně ze 17. století – jedné z nejkrásnějších památek dřevěné průmyslové architektury na území Polska. Součástí muzea jsou expozice přibližující dějiny techniky a papírenské technologie výroby papíru v Polsku a ve Slezsku a také dílna kde jsou předváděny ukázky ruční výroby papíru. Možnost výroby vlastního archu papíru je jedním z největších lákadel zdejšího muzea

 • skalní město Błędne skały (Bludné Skály) se nachází  v západní části Stolových Hor přímo na polsko-české hranici ve výšce 852 m n.m. Na ploše 21 ha se tady rozprostírá skalní labyrint o výšce od 6 do 11 metrů. Mezí skalami prochází částečně zpevněná turistická trasa, která vede k nejzajímavějším skalním útvarům Národního Parku, ke kterým patří mj.: Skalní Sedlo, Bludiště, Tunel, Kuchyně nebo symbol celého labyrintu Kuří Noha. Jednou z atrakcí Bludných Skal je také vyhlídková terasa „Skalne Czasze“.  

15:00 příjezd do Vroclavi. 15:00-18:00 prohlídka Starého Města a Tumského Ostrova. Prohlídku začneme na Tumským Ostrově – nejstarší částí Vroclavi. Na ostrově se nachází řada sakrálních staveb v čele s gotickou katedrálou sv. Jana Křtitele, z jejíž věže lze obdivovat nezapomenutelné panorama Vroclavi. Zajímavostí této katedrály jsou největší varhany v Polsku. Dále uvidíme Arcibiskupský palác, pozdě-románský kostel sv. Jiljí a gotickou kolegiátu sv. Kříže a sv. Bartoloměje. Další zastávkou bude ostrov Písek s krásnou gotickou katedrálou Panny Marie na Písku a přiléhajícím barokním klášterem. Z ostrova se během chvíle dostaneme do historického jádra Vroclavi. Prohlídku Starého Města začneme Vratislavskou univerzitou, založenou v 18. století Leopoldem I. Habsburským. Dále uvidíme Městskou Tržnici, Obchodní Dům bratří Baraschů (současně Fénix), gotický kostel sv. Vojtěcha, hotel Monopol, Nový Trh, Solní náměstí, Vroclavskou Operu, Královský palác (zámek pruských králů), Synagogu u Bílého Čápa a konečně Hlavní Náměstí s gotickou Radnicí, která patří k nejstarším a nejdochovalejším v Polsku. Na její vysoké věži se nacházejí nejstarší polské hodiny a hodinový zvon (1368). Na Náměstí najdeme také řadu historických domů a měšťanských kamenic, Novou Radnici pocházející z druhé poloviny 19. století a středověká městská jatka. 18:00-19:00 volný čas. 19:00 odjezd do hotelu. Teplá večeře. Volný čas.

DEN 2. 

8:00 snídaně. Odjezd do centra. 10:00-13:00 prohlídku druhého dne začneme procházkou po japonských zahradách vytvořených v roce 1913. Celý komplex je unikátním dílem japonských zahradních mistrů. Díky jejich práci můžeme v srdci Vroclavi obdivovat originální prvky japonské zahradní architektury včetně orientálních květů, keřů a stromů. V sousedství japonské zahrady najdeme Halu Století neslavnější dílo vroclavské moderní architektury. Hala byla postavena v letech 1912-1913 podle projektu Maxe Berga. Konala se v ní Výstava Století (vzorovaná na Světových Výstavách), která měla ukázat technickou a kulturní vyspělost Vroclavi a celého Dolního Slezska. Architektonický celek tvoří kromě samotné Haly také Pavilon čtyř kopulí, Pergola a Jehlice. Hala Století byla v roce 2006 zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. 13:00 odjezd z Vroclavi. 14:30 příjezd do městečka Rogoźnica – kde se v letech 1940-1945 nacházel koncentrační tábor Gross-Rosen. Během existence táborového komplexu jím prošlo na 125 tis. vězňů různých národností z nichž cca. 40 tis. zemřelo na místě a v evakuačních transportech. 14:30-16:00 prohlídka tábora a památníku v Gross-Rosen. 16:00 přesun do městeček Jawor a Svídnice, kde se nacházejí kostely Míru - nejstarší církevní stavby s dřevěnou kostrou v Evropě zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. Výstavba kostelů je důsledkem westfálského míru z roku 1648, který upevnil pozici katolické církve a na územích ovládaných Habsburky vyústil zabavením protestantům jejich kostelů. Následně císař Ferdinand III povolil ve Slezsku výstavbu tří nových svatyň (Jawor, Svídnice, Hlohov) ale pouze za předpokladu, že se budou nacházet poza městskými hradbami, nebudou mít zvonici a farní školu, nebudou připomínat kostel a budou postaveny výhradně z netrvalých materiálů, jako je dřevo, sláma, hlína a písek. Oba dochované kostely Míru jsou unikátní svou konstrukcí, dřevěnou výzdobou a obrovskou kapacitou, která činila 6 respektive 7.5 tisíc věřících. 19:00 příjezd do hotelu. Večeře v hotelové restauraci. Volný čas.

DEN 3.

7:00 snídaně. 8:00 odjezd do Kowar. 8:30-10:00 prohlídka Parku miniatur Dolního Slezska. Během prohlídky uvidíme modely hradů, zámků, klášterů nebo radnic v měřítku 1:25. Sněžka (1602 m.n.m.) je 50 krát menší než originál. Celkově v Parku Miniatur jsou zhotoveny modely 43 významných památek Dolního Slezska. 11:00-16:00 pěší túra na Sněžku - nejvyšší horu v Česku a významnou dominantu východní části Krkonoš. Čas volný na vrcholu hory – kaple sv. Vavřince, Polská bouda, česká poštovná Anežka. Odjezd do hotelu. Večeře v hotelové restauraci. 19:00-20:30 procházka centrem městečka a návštěva kostelíku Wang - dřevěného norského svatostánku přestěhovaného do Karpacze v polovině 19. století. Kostel navštíví každoročně více jak 200 tis. turistů.

DEN 4.

7:00 snídaně. 8:00 odjezd z hotelu. Cestou do Prahy - 2 varianty

9:00 příjezd do Szklarské Poręby – známého rekreačního, sportovního a turistického střediska. 9:00-14:00 pěší túra, během které uvidíme: Krkavčí hory, horskou školu QUASAR, visutý most, vodopád Kamieńczyka a Křivé Bašty. Odjezd do Harrachova. 15:00 návštěva sklárny v Harrachově. Během prohlídky se dostaneme do těsné blízkosti pracujících sklářů a uvidíme kompletní postup zpracování skla hutními technologiemi. Součástí exkurze je i unikátní 100 let stará historická brusírna skla, poháněná transmisemi a vodní turbínou a také sbírka skla nacházející se v přilehlém muzeu skla.

10:00-12:00 prohlídka podzemního města. Podzemní město Osówka se je obrovský systém betonových štol, chodeb a hal vybudovány v Sovích Horách v letech 1943-1945 v rámci projektu Riese (Obr). Během tří let se tady německé armádě podařilo vystavět celkem šest různých komplexů, které podle plánů měly vytvořit jedno gigantické podzemní město. Délka dosud objevených chodníků činí 9 km! Kromě rozsáhlých podzemních chodeb, hal a dalších prostor vznikaly v Osówce i nadzemní stavby, které z větší části zůstaly nedokončeny. Mezi nejpozoruhodnější patří tzv. „Kasino“ a „Posilovna“. Přesný účel komplexu Riese se nikdy nepodařilo vysvětlit. Některé teorie hovoří o továrnách na výrobu balistických raket V1 a V2, další o výzkumných laboratořích připravujících německou atomovou bombu. Existují také názory, že v prostorách Osówky měl být zřízený tajný Hitlerův stan, vojenský štáb a kasárna pro 20.000 elitních vojáků.   Přesun do Dusznik a návštěva muzea papírenství. Muzeum Papírenství v Dusznikách Zdroji se nachází v papírenském mlýně ze 17. století – jedné z nejkrásnějších památek dřevěné průmyslové architektury na území Polska. Součástí muzea jsou expozice přibližující dějiny techniky a papírenské technologie výroby papíru v Polsku a ve Slezsku a také dílna kde jsou předváděny ukázky ruční výroby papíru. Možnost výroby vlastního archu papíru je jedním z největších lákadel zdejšího muzea. 15:30 odjezd do Národního Parku.  16:00-18:00 prohlídka skalního města. Skalní město Błędne skały (Bludné Skály) se nachází  v západní části Stolových Hor přímo na polsko-české hranici ve výšce 852 m n.m. Na ploše 21 ha se tady rozprostírá skalní labyrint o výšce od 6 do 11 metrů. Mezí skalami prochází částečně zpevněná turistická trasa, která vede k nejzajímavějším skalním útvarům Národního Parku, ke kterým patří mj.: Skalní Sedlo, Bludiště, Tunel, Kuchyně nebo symbol celého labyrintu Kuří Noha. Jednou z atrakcí Bludných Skal je také vyhlídková terasa „Skalne Czasze“. 

Příjezd do Prahy 20:00/21:30

Cena:

5.499 Kč/os. skupina 45 + 3 x pedagog zdarma (odjezd z Prahy)

5.999 Kč/os. skupina 30 + 2 x pedagog zdarma (odjezd z Prahy)

Cena zahrnuje:

 • dopravu klimatizovaným autobusem z každého místa v ČR
 • 3 x ubytování v hotelu **+/*** - pokoje 3-4 os. s koupelnou a WC
 • 3 x snídaně
 • 3 x oběd (polévka, hl. jídlo, nápoj)
 • vstupenky:
  • japonské zahrady
  • zoo
  • Koncentrační tábor Gross-Rosen
  • Park miniatur Dolního Slezska
 • služby delegáta
 • služby profesionálního průvodce
 • cestovní pojištění
 • pojištění CK proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb.
 • pojištění odpovědnosti za škodu subjektů působící v cestovním ruchu

Cena nezahrnuje:

ceny vstupenek

 • Panorama raclavická (23 PLN)
 • středověký zlatý důl v městečku Złoty Stok (15 PLN)
 • medvědí jeskyně (jaskinia Niedźwiedzia) (15 PLN)
 • muzeum Papírenství v Dusznikách Zdroji (8 PLN)
 • skalní město Błędne skały (Bludné Skály) (3 PLN)
 • sklárna Harrachov (20 Kč)
 • podzemní město Osówka (13 PLN)

V případě zájmu a dalších informací nás kontaktujte:

email: info@objevtepolsko.cz

telefon: +420 226 807 131

Úvodní stránka | Pojištění | Reference | Kontakt

Copyright © 2010 - 2015 Objevtepolsko.cz, All Rights Reserved | Webdesign by Fresh Services, s.r.o.