Rámcový program 4 denního školního zájezdu do Krakova

DEN 1.

5:00 odjezd z Prahy. 12:00-18:30 putování trasou technických památek slezského vojvodství

12:00-14:00 důl Guido je bývalý kamenouhelný důl v městě Zabrze, které se nachází 80 km na sever od Ostravy. Důl je nyní zpřístupněný návštěvníkům jako hornický skanzen a kulturní zařízení. Guido je světový unikát, jelikož dochované důlní dílo nemá obdobu v jiných muzejních střediscích na světě. Skansen tvoří chodby na patrech 170, 320 a 355 metrů plus zástavba na povrchu spolu s technickým vybavením. Patro 170 je věnováno sv. Barboře patronce horníků. Nacházejí se tady stáje, ukázky výztuže a komora čerpadel. Patro 320 je udržováno v co nejvíce původním stavu. Lze se tady dotknout uhlí a vidět v provozu různé dopravníky a kombajny. Největší atrakcí patra 320 je projížďka důlním vlakem. Extrémní prohlídka dolu je možná na patře 355, které lze navštívit pouze s plnou hornickou výbavou. V nabídce jsou dvě varianty. První je „šichta“ kdy skupina pod vedením průvodce-horníka provádí práce, které se na dolech opravdu provádějí (oprava dopravníku, stavění výdřevy). Druhá je "prohlídka potmě", kdy skupinka návštěvníků bude s průvodcem procházet nerovnou trasou jen s důlními lampami.

15:00-17:30 historický stříbrný důl v Tarnovských Horách patří k hlavním lákadlům trasy technických památek slezského vojvodství. Prohlídkový okruh otevřený v roce 1976 v historické části bývalého dolu Fryderyk“ se nachází v hloubce 40 metrů. Turistům zde zpřístupněno 1740 metrů chodníků, štol a komor. Součástí prohlídky je také plavba vodním chodníkem o délce 270 metrů a návštěva hornického muzea s efektní multimediální výstavou dějin dolování v Tarnovských Horách. Poslední atrakci stříbrného dolu je Skanzen Parních Strojů, kde lze obdivovat tlakové pumpy, vodní kola a historické lokomotivy. Další turistickou zajímavostí spojenou se stříbrním dolem je nedaleká štola Černého Pstruha, která nabízí nejdelší podzemní plavbu v Polsku. Zaplavený chodník má délku 600 metrů a spojuje dvě šachty vyhloubené v letech 1826 respektive 1828 – šachtu Eva a šachtu Sylvester.

18:30 odjezd do Krakova. 19:30 ubytování v hotelu. Teplá večeře. Volný čas.

DEN 2.

8:00 snídaně. 9:00 odjezd do centra. 10:00–15:00 prohlídka historického centra Krakova zapsaného na Seznam světového dědictví UNESCO. Procházku po Krakově začneme ve čtvrti Kazimierz - místě, kde se prolínají židovské a křesťanské tradice. Židovská část Kazimierze byla do roku 1800  oddělená od části křesťanské parkánem a kamennou zdí. Staleté soužití obou kultur ukončili teprve nacisté, kteří jednak nebyli schopni zničit dlouhověkou tradici a kulturu, která se nyní obnovuje v imponujícím tempu. Během procházky uvidíme sedm dochovaných synagog, starý židovský hřbitov, na němž Židé byli pohřbíváni od poloviny 16. do poloviny 19.století., někdejší radnici a také katolické kostely: Božího Těla, sv. Trojce, sv. Michaela Archanděla a sv. Stanislava na Skalce. 11:00-12:00 prohlídka fabriky Oskara Schindlera, který zachránil 1200 Židů před smrtí v koncentračním táboře. 12:00 procházka podél řeky Visly. Po krátké přestávce prohlídka královského hradu Wawel, který po staletí býval sídlem polských panovníků. Jeho dominantou je katedrála sv. Stanislava a Václava - považovaná za jeden z nejdůležitějších kostelů v Polsku. Je to tradiční místo, kde se v minulosti uskutečňovaly korunovace polských králů. Byli zde také pohřbívání členové panovnického rodu. Během prohlídky navštívíme katedrálu a projdeme se královskými zahradami. 16:00-18:00 prohlídka Starého Města, během které uvidíme: Jagelonskou univerzitu, považovanou za druhou nejstarší univerzitu v Evropě, Barbakán patřící k největším a nejlépe zachovaným objektům opevňovací architektury svého druhu v Evropě, Arcibiskupský palác, Divadlo Juliusze Slowackího, budovu Sokola, Floriánskou bránu – jedinou dochovanou městkou bránu či nejstarší polské divadlo. Za zhlédnutí stojí také tři ulice – Floriańska, Grodzká a Kanovnická – které ve středověku tvořily tzv. královskou cestu. Na ulici Grodzké se také nachází kostel svatého Ondřeje - nejstarší kostel Krakova a jeden z nejhezčích románských kostelů Polska. Jeho výstavba byla zahájena v roce 1079 a podle legendy byl jedinou budovou v městě, která přestala tatarský nájezd v roce 1241. Našeho putování ukončí návštěva krakovského Rynku s překrásným Mariánským kostelem, ze kterého každou hodinu zní hejnal, románským kostelem sv. Vojtěcha, Radniční vězí a symbolem Krakova - Tržnici Sukiennice. 18:00-20:00 volný čas. Odjezd do hotelu. Teplá večeře. Volný čas

Prohlídku města lze zpestřit plavbou po řece Visle – hodinová plavba – 120 Kč

DEN 3.

7:30 snídaně. Odjezd do Zakopaného - nejdůležitějšího polského zimního střediska, které ročně navštíví kolem 3 miliony turistů. V Zakopaném se nachází areál skokanských můstků kde se v roce 1929,1939 a 1962 konaly závody Mistroství Světa v severském lyžování. Město nabízí unikátní architekturu, historii, muzea a umělecké galerie. Srdcem Zakopaného je ulice Krupowky, na které najdeme nepřeberné množství restaurací, kaváren, obchodů a stánků nabízejících místní speciality: boty z telecí kůže, vlněné svetry, dřevěné kuchyňské nádobí, přikrývky z ovčí vlny nebo slaný sýr Oscypek. 10:00-15:00 pěší túra k největšímu tatranskému jezeru ledovcového původu ve Vysokých Tatrách – Morskému Oku. Jeho rozloha činí 34,93 ha. Na jižní straně jezera stojí horská chata, která je pojmenovaná po horském vůdci Stanisławovi Staszicovi, který v roce 1805 zkoumal toto jezero. Na levé straně od chaty se nachází stará chata. Obě tyto budovy jsou památkově chráněné. Název Morskie oko je spjato se starou legendou podle které bylo jezero pod zemí spojené s mořem. Kouzlo Morskieho oka inspirovalo hodně polských umělců, především malířů (např. Walery Eljasz-Radzikowski, Leon Wyczółkowski, Stanisław Gałek), ale i básníků (Wincenty Pol, Adam Asnyk, Kazimierz Przerwa-Tetmajer) či hudebníků (Zygmunt Noskowski). 16:00-19:00 prohlídka nejdůležitějších městských památek: areál skokanských můstků, sanktuárium Panny Marie Fatimské, Starý Kostel Panny Marie Czestochovské a hřbitov na Pekasowym Brzyzku. Procházka po hlavní městské třídě – Krupowky a volný čas. Odjezd do hotelu. Večeře v hotelové restauraci.

DEN 4.
7:00 snídaně. 8:00 odjezd Krakova. Cestou do Prahy prohlídka jedné z atrakci:

Solní důl Vělička je považovan – spolu s dolem v Bochní (20 km od Věličky) za nejstarší důl kamenné soli na světě a současně o nejdéle činné průmyslové podniky. Důl byl v provozu nepřetržitě od 13. století až do prvního desetiletí 21. století, kdy byla z důvodu vysokých nákladů těžba soli ukončena. Podzemní město tvoří kolem 300 km chodníků a 3000 komor. Pro návštěvníky je zpřístupněna 3,5 kilometrů dlouhá trasa ležící v hloubce od 64 do 135 metrů a přes 20 velkých komor. K největším skvostům dolní architektury patří bezpochyby kaple sv. Kingy v hloubce 101 metrů. Nachází se zde relikvie polské královny prohlášené za svatou. Velmi zajímavá je také komora Erasma Baracze s pomníkem Johanna Wolfganga Goetheho a slaným jezírkem a také kaple Varšava III, ve které se konají hornické slavnosti, závody i sportovní akce, hudební koncerty a exkluzivní silvestrovské plesy. Nejvyšším přístupným sálem je komora Stanislava Staszice. Vzdálenost mezi stropem a podložím komory se blíží 50 metrům. Solní důl Vělička je zapsán na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Osvětim – město nechvalně proslule koncentračním a vyhlazovacím táborem Auschwitz-Birkenau zapsaným v roce 1979 na Seznam světového dědictví UNESCO. Tábor původně určen pro polské vězně se v létě 1941 stal místem, kde mělo dojít ke konečnému řešení židovské otázky. Do ledna 1945 bylo zde zavražděno téměř 1,1 milionů lidí z nichž přibližně 90% byli Židé prakticky ze všech evropských států. Prohlídku začneme v táboře Auschwitz I, který byl zřízen především jako tábor otrocké práce pro odpůrce Hitlerova režimu a občany okupovaných státu. Během prohlídky uvidíme vězeňské baráky, krematorium, věznici a administrativní budovy vedení tábora a Gestapa. 14:00 přesun do tábora Auschwitz II – Birkenau vybudovaného v roce 1943, který se brzo stal největším koncentračním táborem Třetí říše. Prohlídka vstupní brány do tábora, vykládací rampy kde nacisté třídili transporty vězňů, dřevěných baráků, latrín, umýváren a pozůstatků plynových komor.

23:00 příjezd do Prahy.

Cena:

5.999 Kč/os. skupina 45 + 3 x pedagog zdarma (odjezd z Prahy)

6.499 Kč/os. skupina 30 + 2x pedagog zdarma (odjezd z Prahy)

Cena zahrnuje:

 • dopravu klimatizovaným autobusem z každého místa v ČR
 • 3 x ubytování v hotelu **+/*** - pokoje 3-4 os. s koupelnou a WC
 • 3 x snídaně
 • 3 x oběd (polévka, hl. jídlo, nápoj)
 • vstupenky:
  • důl Guido
  • historický stříbrný důl
  • Královský hrad Wawel (katedrála – královské hrobky, Zikmundův zvon, kaple Potockých, Wazů, Muzeum)
  • Národní Park
 • služby delegáta
 • služby profesionálního průvodce
 • cestovní pojištění
 • pojištění CK proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb.
 • pojištění odpovědnosti za škodu subjektů působící v cestovním ruchu

Cena nezahrnuje:

ceny vstupenek:

 • Fabrika Oskara Schindlera (15 PLN)
 • Koncentrační tábor Osvětim (20 PLN)
 • Solný důl Vělička (33 PLN) 

V případě zájmu a dalších informací nás kontaktujte:

email: info@objevtepolsko.cz

telefon: +420 226 807 131

Úvodní stránka | Pojištění | Reference | Kontakt

Copyright © 2010 - 2015 Objevtepolsko.cz, All Rights Reserved | Webdesign by Fresh Services, s.r.o.