Gdaňsk

Gdaňsk je jedno z nejstarších a největších polských měst, které leží v Pomoří na řece Visle na břehu Baltského moře u Gdaňského zálivu. Ústí Visly tvoří východní administrativní hranici města. Město je metropolí Pomořského vojvodství. Společně s městy Sopoty a Gdyně tvoří aglomeraci, pro kterou se běžně užívá název Trojměstí. U Gdaňsku se nachází malý poloostrov Westerplatte, kde 1. září 1939 začala druhá světová válka.

Město Gdaňsk má bohatou historii, která je spjata s Baltským mořem, u kterého se nachází. První zmínky o městě pochází z 10. století, kdy sem přišel biskup sv. Vojtěch, aby zde hlásal křesťanství. Podnikal v té době misijní cestu do Pomořanska. V Gdaňsku původně panovali pomořanští vévodové, ale brzy se přístav stal německým městem. Od 14. století Gdaňsk držel řád německých rytířů, kteří později z města vybudovali jedno z hlavních center obchodu této oblasti. Zhruba od roku 1361 se datuje skutečná obchodní síla a vliv města, neboť toto je datum, kdy se Gdaňsk připojil k Hanzovní lize. To byla obchodní organizace, která měla pod kontrolou celý prostor Baltského a Severního moře. Rozvoj města velice urychlila jeho výhodná poloha, která se nachází na trase vedoucí z Krakova k mořskému pobřeží. Gdaňsk se stal jedním z hlavních hanzovních středisek a do ostatních částí Evropy se odsud importovalo hlavně obilí a dřevo. V 16. století se město opět dostalo do polských rukou, a to po vítězství Polska nad řádem Německých rytířů. Gdaňsk si i nadále držel výsostné postavení, takže měl určitou politickou nezávislost a těšil se z mnoha privilegií, která sloužila jako podpora ekonomického růstu. Zdejší náboženské tolerance využívali také mnozí cizinci, kteří se zde usazovali. Zlatý věk Gdaňsku trval až do roku 1793, kdy se na více než sto let stal součástí Pruska. V té době proběhla vlna germanizace, růst obchodu a průmyslu však pokračoval. Gdaňsk si zpět svou nezávislost získal po první světové válce, kdy se mohl těšit z ochrany Společnosti národů. Nacisté poté požadovali větší kontrolu nad Pomořanskem a Gdaňskem a získali ji v roce 1939. Během války a osvobozovacích bojů byl Gdaňsk značně poničen a opětovná výstavba Starého města se uskutečnila v 50.a 60.letech. V 70.letech propukly pouliční boje, kterými se obyvatelé bránili proti komunistické nadvládě. Byly sice potlačeny, ale během let se znova opakovaly. Po pádu komunistického režimu se Gdaňsk otevřel turistům z celého světa a pro svoji výhodnou polohu je velmi navštěvován.

 

Úvodní stránka | Pojištění | Reference | Kontakt

Copyright © 2010 - 2015 Objevtepolsko.cz, All Rights Reserved | Webdesign by Fresh Services, s.r.o.