Rámcový program 3 denního zájezdu do historických dolů a Krakova

DEN 1.

5:00 odjezd z Prahy. 12:00-18:30 putování trasou technických památek slezského vojvodství

12:00-14:00 důl Guido je bývalý kamenouhelný důl v městě Zabrze, které se nachází 80 km na sever od Ostravy. Důl je nyní zpřístupněný návštěvníkům jako hornický skanzen a kulturní zařízení. Guido je světový unikát, jelikož dochované důlní dílo nemá obdobu v jiných muzejních střediscích na světě. Skansen tvoří chodby na patrech 170, 320 a 355 metrů plus zástavba na povrchu spolu s technickým vybavením. Patro 170 je věnováno sv. Barboře patronce horníků. Nacházejí se tady stáje, ukázky výztuže a komora čerpadel. Patro 320 je udržováno v co nejvíce původním stavu. Lze se tady dotknout uhlí a vidět v provozu různé dopravníky a kombajny. Největší atrakcí patra 320 je projížďka důlním vlakem. Extrémní prohlídka dolu je možná na patře 355, které lze navštívit pouze s plnou hornickou výbavou. V nabídce jsou dvě varianty. První je „šichta“ kdy skupina pod vedením průvodce-horníka provádí práce, které se na dolech opravdu provádějí (oprava dopravníku, stavění výdřevy). Druhá je "prohlídka potmě", kdy skupinka návštěvníků bude s průvodcem procházet nerovnou trasou jen s důlními lampami.

15:00-17:30 historický stříbrný důl v Tarnovských Horách patří k hlavním lákadlům trasy technických památek slezského vojvodství. Prohlídkový okruh otevřený v roce 1976 v historické části bývalého dolu Fryderyk“ se nachází v hloubce 40 metrů. Turistům zde zpřístupněno 1740 metrů chodníků, štol a komor. Součástí prohlídky je také plavba vodním chodníkem o délce 270 metrů a návštěva hornického muzea s efektní multimediální výstavou dějin dolování v Tarnovských Horách. Poslední atrakci stříbrného dolu je Skanzen Parních Strojů, kde lze obdivovat tlakové pumpy, vodní kola a historické lokomotivy. Další turistickou zajímavostí spojenou se stříbrním dolem je nedaleká štola Černého Pstruha, která nabízí nejdelší podzemní plavbu v Polsku. Zaplavený chodník má délku 600 metrů a spojuje dvě šachty vyhloubené v letech 1826 respektive 1828 – šachtu Eva a šachtu Sylvester.

18:30 odjezd do Krakova. 19:30 večeře v místní restauraci. Ubytování v hotelu. Volný čas.

DEN 2.

8:00 snídaně. 9:00 odjezd do centra. 10:00–15:00 prohlídka historického centra Krakova zapsaného na Seznam světového dědictví UNESCO. Procházku po Krakově začneme ve čtvrti Kazimierz - místě, kde se prolínají židovské a křesťanské tradice. Židovská část Kazimierze byla do roku 1800  oddělená od části křesťanské parkánem a kamennou zdí. Staleté soužití obou kultur ukončili teprve nacisté, kteří jednak nebyli schopni zničit dlouhověkou tradici a kulturu, která se nyní obnovuje v imponujícím tempu. Během procházky uvidíme sedm dochovaných synagog, starý židovský hřbitov, na němž Židé byli pohřbíváni od poloviny 16. do poloviny 19.století., někdejší radnici a také katolické kostely: Božího Těla, sv. Trojce, sv. Michaela Archanděla a sv. Stanislava na Skalce. 11:00-12:00  prohlídka fabriky Oskara Schindlera, který zachránil 1200 Židů před smrtí v koncentračním táboře. 12:00 procházka podél řeky Visly. Po krátké přestávce prohlídka královského hradu Wawel, který po staletí býval sídlem polských panovníků. Jeho dominantou je katedrála sv. Stanislava a Václava - považovaná za jeden z nejdůležitějších kostelů v Polsku. Je to tradiční místo, kde se v minulosti uskutečňovaly korunovace polských králů. Byli zde také pohřbívání členové panovnického rodu. Během prohlídky navštívíme katedrálu a projdeme se královskými zahradami. 16:00-18:00 prohlídka Starého Města, během které uvidíme: Jagelonskou univerzitu, považovanou za druhou nejstarší univerzitu v Evropě, Barbakán patřící k největším a nejlépe zachovaným objektům opevňovací architektury svého druhu v Evropě, Arcibiskupský palác, Divadlo Juliusze Slowackího, budovu Sokola, Floriánskou bránu – jedinou dochovanou městkou bránu či nejstarší polské divadlo. Za zhlédnutí stojí také tři ulice – Floriańska, Grodzká a Kanovnická – které ve středověku tvořily tzv. královskou cestu. Na ulici Grodzké se také nachází kostel svatého Ondřeje - nejstarší kostel Krakova a jeden z nejhezčích románských kostelů Polska. Jeho výstavba byla zahájena v roce 1079 a podle legendy byl jedinou budovou v městě, která přestala tatarský nájezd v roce 1241. Našeho putování ukončí návštěva krakovského Rynku s překrásným Mariánským kostelem, ze kterého každou hodinu zní hejnal, románským kostelem sv. Vojtěcha, Radniční vězí a symbolem Krakova - Tržnici Sukiennice. 18:00-19:30 večeře v místní restauraci. Volný čas. Odjezd do hotelu.

DEN 3.

7:00 snídaně. 8:00 odjezd Krakova. Cestou do Prahy prohlídka jedné z atrakci:

Solní důl Vělička je považovan – spolu s dolem v Bochní (20 km od Věličky) za nejstarší důl kamenné soli na světě a současně o nejdéle činné průmyslové podniky. Důl byl v provozu nepřetržitě od 13. století až do prvního desetiletí 21. století, kdy byla z důvodu vysokých nákladů těžba soli ukončena. Podzemní město tvoří kolem 300 km chodníků a 3000 komor. Pro návštěvníky je zpřístupněna 3,5 kilometrů dlouhá trasa ležící v hloubce od 64 do 135 metrů a přes 20 velkých komor. K největším skvostům dolní architektury patří bezpochyby kaple sv. Kingy v hloubce 101 metrů. Nachází se zde relikvie polské královny prohlášené za svatou. Velmi zajímavá je také komora Erasma Baracze s pomníkem Johanna Wolfganga Goetheho a slaným jezírkem a také kaple Varšava III, ve které se konají hornické slavnosti, závody i sportovní akce, hudební koncerty a exkluzivní silvestrovské plesy. Nejvyšším přístupným sálem je komora Stanislava Staszice. Vzdálenost mezi stropem a podložím komory se blíží 50 metrům. Solní důl Vělička je zapsán na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Osvětim – město nechvalně proslule koncentračním a vyhlazovacím táborem Auschwitz-Birkenau zapsaným v roce 1979 na Seznam světového dědictví UNESCO. Tábor původně určen pro polské vězně se v létě 1941 stal místem, kde mělo dojít ke konečnému řešení židovské otázky. Do ledna 1945 bylo zde zavražděno téměř 1,1 milionů lidí z nichž přibližně 90% byli Židé prakticky ze všech evropských států. Prohlídku začneme v táboře Auschwitz I, který byl zřízen především jako tábor otrocké práce pro odpůrce Hitlerova režimu a občany okupovaných státu. Během prohlídky uvidíme vězeňské baráky, krematorium, věznici a administrativní budovy vedení tábora a Gestapa. 14:00 přesun do tábora Auschwitz II – Birkenau vybudovaného v roce 1943, který se brzo stal největším koncentračním táborem Třetí říše. Prohlídka vstupní brány do tábora, vykládací rampy kde nacisté třídili transporty vězňů, dřevěných baráků, latrín, umýváren a pozůstatků plynových komor.

23:00 příjezd do Prahy.

Cena:

3.799 Kč - skupina 45 os. (odjezd z Prahy)

4.199 Kč - skupina 30 os. (odjezd z Prahy)

Cena zahrnuje:

 • dopravu klimatizovaným autobusem z každého místa v ČR
 • 2 x ubytování v hotelu ***
 • 2 x snídaně
 • 2 x oběd (polévka, hl. jídlo, moučnik, pivo/nápoj)
 • vstupenky:
  • důl Guido
  • historický stříbrný důl
  • Královský hrad Wawel (katedrála – královské hrobky, Zikmundův zvon, kaple Potockých, Wazů, Muzeum)
 • služby delegáta
 • služby profesionálního průvodce
 • cestovní pojištění
 • pojištění CK proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb.
 • pojištění odpovědnosti za škodu subjektů působící v cestovním ruchu

Cena nezahrnuje:

ceny vstupenek:

 • Fabrika Oskara Schindlera (20 PLN)
 • Koncentrační tábor Osvětim (20 PLN)
 • Solný důl Vělička (50 PLN) 

V případě zájmu a dalších informací nás kontaktujte:

email: info@objevtepolsko.cz

telefon: +420 226 807 131

Úvodní stránka | Pojištění | Reference | Kontakt

Copyright © 2010 - 2015 Objevtepolsko.cz, All Rights Reserved | Webdesign by Fresh Services, s.r.o.