Rámcový program 3 denního zájezdu do Krakova, Osvětimi a Věličky

DEN 1.

5:00 odjezd z Prahy. 12:00 příjezd do Osvětimi – města nechvalně proslulého koncentračním a vyhlazovacím táborem Auschwitz-Birkenau zapsaným v roce 1979 na Seznam světového dědictví UNESCO. Tábor původně určen pro polské vězně se v létě 1941 stal místem, kde mělo dojít ke konečnému řešení židovské otázky. Do ledna 1945 bylo zde zavražděno téměř 1,1 milionů lidí z nichž přibližně 90% byli Židé prakticky ze všech evropských států. Prohlídku začneme v táboře Auschwitz I, který byl zřízen především jako tábor otrocké práce pro odpůrce Hitlerova režimu a občany okupovaných státu. Během prohlídky uvidíme vězeňské baráky, krematorium, věznici a administrativní budovy vedení tábora a Gestapa. 14:00 přesun do tábora Auschwitz II – Birkenau vybudovaného v roce 1943, který se brzo stal největším koncentračním táborem Třetí říše. Prohlídka vstupní brány do tábora, vykládací rampy kde nacisté třídili transporty vězňů, dřevěných baráků, latrín, umýváren a pozůstatků plynových komor. 16:00 odjezd z Osvětimi. 16:30 krátká návštěva Wadowic – městečka, ve kterém se v roce 1920 narodil Karol Wojtyła pozdější papež Jan Pavel II. Jen pár kilometrů dál se nachází důležité poutní místo - Kalwaria  Zebrzydowska. 17:45-18:30 prohlídka města Kalwaria Zebrzydowska s kostelem řadu Benediktinu, klášterem a poutním parkem. Je to jediná kalvárie na světě zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. Celý komplex zahrnuje barokovou baziliku Panny Marie Andělské, benediktinský klášter a soubor 42 kaplí a kostelíků na křížové cestě odrážejících topografií Jeruzaléma zaznamenanou na stránkách Evangelia. Cestičky a kaple patřily k oblíbeným místům modliteb krakovského biskupa Jana Wojdyły, pozdějšího papeže Jana Pavla II. Kalwarii Zebrzydowskou navštívil také Benedikt XVI. 18:30 odjezd do Krakova. 19:30 večeře v místní restauraci. Ubytování v hotelu. Volný čas.

DEN 2.

8:00 snídaně. 9:00 odjezd do centra. 10:00–15:00 prohlídka historického centra Krakova zapsaného na Seznam světového dědictví UNESCO. Procházku po Krakově začneme ve čtvrti Kazimierz - místě, kde se prolínají židovské a křesťanské tradice. Židovská část Kazimierze byla do roku 1800  oddělená od části křesťanské parkánem a kamennou zdí. Staleté soužití obou kultur ukončili teprve nacisté, kteří jednak nebyli schopni zničit dlouhověkou tradici a kulturu, která se nyní obnovuje v imponujícím tempu. Během procházky uvidíme sedm dochovaných synagog, starý židovský hřbitov, na němž Židé byli pohřbíváni od poloviny 16. do poloviny 19.století., někdejší radnici a také katolické kostely: Božího Těla, sv. Trojce, sv. Michaela Archanděla a sv. Stanislava na Skalce. 11:00-12:00  prohlídka fabriky Oskara Schindlera, který zachránil 1200 Židů před smrtí v koncentračním táboře. 12:00 procházka podél řeky Visly. Po krátké přestávce prohlídka královského hradu Wawel, který po staletí býval sídlem polských panovníků. Jeho dominantou je katedrála sv. Stanislava a Václava - považovaná za jeden z nejdůležitějších kostelů v Polsku. Je to tradiční místo, kde se v minulosti uskutečňovaly korunovace polských králů. Byli zde také pohřbívání členové panovnického rodu. Během prohlídky navštívíme katedrálu a projdeme se královskými zahradami. 16:00-18:00 prohlídka Starého Města, během které uvidíme: Jagelonskou univerzitu, považovanou za druhou nejstarší univerzitu v Evropě, Barbakán patřící k největším a nejlépe zachovaným objektům opevňovací architektury svého druhu v Evropě, Arcibiskupský palác, Divadlo Juliusze Slowackího, budovu Sokola, Floriánskou bránu – jedinou dochovanou městkou bránu či nejstarší polské divadlo. Za zhlédnutí stojí také tři ulice – Floriańska, Grodzká a Kanovnická – které ve středověku tvořily tzv. královskou cestu. Na ulici Grodzké se také nachází kostel svatého Ondřeje - nejstarší kostel Krakova a jeden z nejhezčích románských kostelů Polska. Jeho výstavba byla zahájena v roce 1079 a podle legendy byl jedinou budovou v městě, která přestala tatarský nájezd v roce 1241. Našeho putování ukončí návštěva krakovského Rynku s překrásným Mariánským kostelem, ze kterého každou hodinu zní hejnal, románským kostelem sv. Vojtěcha, Radniční vězí a symbolem Krakova - Tržnici Sukiennice. 18:00-19:30 večeře v místní restauraci. Volný čas. Odjezd do hotelu.

DEN 3.

7:00 snídaně. 8:00 odjezd do centra. 8:30-11:00 čas volný. 11:00 odjezd do Věličky. 12:30–15:30 prohlídka solného dolu Vělička považovaného – spolu s dolem v Bochní (20 km od Věličky) za nejstarší důl kamenné soli na světě a současně o nejdéle činné průmyslové podniky. Důl byl v provozu nepřetržitě od 13. století až do prvního desetiletí 21. století, kdy byla z důvodu vysokých nákladů těžba soli ukončena. Podzemní město tvoří kolem 300 km chodníků a 3000 komor. Pro návštěvníky je zpřístupněna 3,5 kilometrů dlouhá trasa ležící v hloubce od 64 do 135 metrů a přes 20 velkých komor. K největším skvostům dolní architektury patří bezpochyby kaple sv. Kingy v hloubce 101 metrů. Nachází se zde relikvie polské královny prohlášené za svatou. Velmi zajímavá je také komora Erasma Baracze s pomníkem Johanna Wolfganga Goetheho a slaným jezírkem a také kaple Varšava III, ve které se konají hornické slavnosti, závody i sportovní akce, hudební koncerty a exkluzivní silvestrovské plesy. Nejvyšším přístupným sálem je komora Stanislava Staszice. Vzdálenost mezi stropem a podložím komory se blíží 50 metrům. Solní důl Vělička je zapsán na Seznamu světového dědictví UNESCO. 16:00 odjezd do Prahy. 23:00 příjezd do Prahy.

Cena:

5.499 Kč - skupina 45 os. (odjezd z Prahy)

5.999 Kč - skupina 30 os. (odjezd z Prahy)

Cena zahrnuje:

 • dopravu klimatizovaným autobusem z každého místa v ČR
 • 2 x ubytování v hotelu ***
 • 2 x snídaně
 • 2 x oběd (polévka, hl. jídlo, moučnik, pivo/nápoj)
 • vstupenky:
  • Solný důl Vělička 
  • Koncentrační tábor Osvětim 
  • Královský hrad Wawel (katedrála – královské hrobky, Zikmundův zvon, kaple Potockých, Wazů, Muzeum)
 • služby delegáta
 • služby profesionálního průvodce
 • cestovní pojištění
 • pojištění CK proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb.
 • pojištění odpovědnosti za škodu subjektů působící v cestovním ruchu

Cena nezahrnuje:

ceny vstupenek:

 • Fabrika Oskara Schindlera (20 PLN)

V případě zájmu a dalších informací nás kontaktujte:

email: info@objevtepolsko.cz

telefon: +420 226 807 131

Úvodní stránka | Pojištění | Reference | Kontakt

Copyright © 2010 - 2015 Objevtepolsko.cz, All Rights Reserved | Webdesign by Fresh Services, s.r.o.