Rámcový program 3 denního zájezdu do Toruně, Biskupina a Hnězdna

DEN 1.

5:00 odjezd z Prahy. 14:00 příjezd do Toruně – jednoho z nejkrásnějších polských měst – rodiště Mikuláše Koperníka a místa proslulého výrobou nejlepších perníků v celém Polsku. Toruň během 2. světové války neutrpěla žádná vážnější zničení díky čemu se může  dneska pochlubit původním – pocházejícím ze 13. století – urbanistickým upořádáním Starého i Nového Města, které bylo v roce 1997 zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO. 15:00 ubytování v hotelu. 16:00 přesun do centra. 17:00-18:30 večeře v místní restauraci. 18:30-20:30 prohlídka Starého Města. Do největších architektonických skvostů Starého Města v Toruni, které uvidíme během procházky patří: staroměstská Radnice pocházející z 13. a 14. století, gotická katedrála Panny Marie, monumentální neorenesanční Artusův Dvůr, kostel sv. Ducha, Dům U Hvězdy, Cézarův Oblouk, Dům Mikuláše Koperníka, neogotická Hlavní Pošta a také gotická katedrála sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty. Volný čas. Návrat do hotelu.   

DEN 2.

8:00 snídaně. 9:00 odjezd do centra. Prohlídku druhého dne začneme návštěvou částečně zničeného zámku Dybů, který byl postaven na příkaz krále Vladislava II Jagella v letech 1424-1228. Zámek byl postaven na levém – polském – břehu Visly i plnil funkci hraničního přechodu, celnice a také rezidence královského starosty. Jeho protiváhou byl nacházející se na pravém břehu křižácký zámek – rezidence komtura a první křižácká pevnost v chełmiňske zemi. Zámek byl zničen polskými měšťany v roce 1454. Do dnešního dne se dochovaly pozůstatky opevnění, ruiny hlavní budovy, sanitární věž a část zámkového mlýna. Po prohlídce křižácké pevnosti se projdeme podél dochovaných úseků nejstarších městských hradeb v Polsku. Krom hradeb můžeme také obdivovat 3 dochované městské brány z 14. a 15. století – Mosteckou, Klášterní a Plaveckou a také 9 bašt. Po krátké přestávce uvidíme historické sýpky pocházející z období mezi 14. a 18. stoletím vč. nejlépe dochované gotické sýpky v Polsku a také navštívíme Nové Město s centrálním Rynkem, evangelickým kostelem sv. Trojce, gotickým kostelem sv. Jakuba a také překrásnými gotickými, renesančními, barokními a klasicistickými měšťanskými kamenicemi. 16:00-17:30 večeře v místní restauraci. 18:00-21:00 volný čas v centru Toruně. Přesun do hotelu.

DEN 3.

8:00 snídaně. 9:30 odjezd do Hnězdna - prvního historického hlavního města Polska nerozlučně spojeného s českými dějinami. V místní katedrále, kde se konala korunovace prvního polského krále Boleslava Chrabrého byla v roce 977 pochována česká kněžna Doubravka (žena Měška I - zakladatele polského státu), a v roce 999 druhý pražský biskup – svatý Vojtěch, který zemřel mučednickou smrtí v Prusku. Rychlý rozvoj města ukončilo v roce 1038 dobytí a vyloupení Hnězdna českým knížetem Břetislavem I v důsledku čeho polské hlavní město bylo přeneseno do Krakova. Během prohlídky města navštívíme „matku všech polských katedrál“ – katedrálu Nanebevzetí Panny Marie, kde byli korunováni polští králové. K jejím největším zajímavostem patří tzv. hnězdenské dveře – unikátní bronzový románský artefakt z roku 1175, na kterém jsou znázorněny scény ze života sv. Vojtěcha a také stříbrný relikviář věnovaný tomu též světci. Po návštěvě katedrály navštívíme také Staré Město s celou řadou krásných měšťanských domů a několika kostely z 15. a 16. století. 15:30 odjezd do Prahy. Příjezd do Prahy 22:00

Cena:

3.399 Kč - skupina 45 os. (odjezd z Prahy)

3.899 Kč - skupina 30 os. (odjezd z Prahy)

Cena zahrnuje:

  • dopravu klimatizovaným autobusem z každého místa v ČR
  • 2 x ubytování v hotelu ***
  • 2 x snídaně
  • 2 x oběd (polévka, hl. jídlo, moučnik, pivo/nápoj)
  • služby delegáta
  • služby profesionálního průvodce
  • cestovní pojištění
  • pojištění CK proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb.
  • pojištění odpovědnosti za škodu subjektů působící v cestovním ruchu

V případě zájmu a dalších informací nás kontaktujte:

email: info@objevtepolsko.cz

telefon: +420 226 807 131

Úvodní stránka | Pojištění | Reference | Kontakt

Copyright © 2010 - 2015 Objevtepolsko.cz, All Rights Reserved | Webdesign by Fresh Services, s.r.o.